Privacy en Cookies

Artisan Creatives, gevestigd Bij de Put 17b, 8911 GE te Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Artisan Creatives verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummers
 • Emailadressen
 • Gegevens over je activiteit op deze website
 • Financiële informatie, in het geval van inkoop/verkoop van goederen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er zonder toestemming gegevens over hen worden verzameld. Als je ervan overtuigd bent dat Artisan Creatives zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, meld dit dan via info@artisancreatives.nl. Wij zorgen er vervolgens voor dat de desbetreffende informatie wordt verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Artisan Creatives verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • Contact opnemen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Afleveren van goederen en diensten
 • Administratieve doeleinden

Artisan Creatives verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of andere overeenkomsten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Onder geautomatiseerde verwerking vallen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Artisan Creatives neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Artisan Creatives gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Twinfield: een online boekhoudsysteem waar we alle financiële informatie verwerken. 

Mailchimp: voor het versturen van nieuwsbrieven naar onze klanten en andere belanghebbenden. Uitschrijven is mogelijk via een link in de nieuwsbrief zelf.

WordPress: Wij gebruiken WordPress als CMS voor onze website. We slaan de gegevens die wij via contactformulieren van je ontvangen op binnen WordPress. Uiteraard is ons WordPress-CMS beveiligd met SSL encryptie en hebben alleen bevoegde medewerkers toegang tot ons CMS.

Google Drive: Hiermee ontwikkelen en delen we documenten met verschillende partijen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Artisan Creatives bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren voor financiële gegevens de wettelijke 7 jaar bewaartermijn. Voor alle andere gegevens hanteren we een onvoorwaardelijke bewaartermijn om bij noodzakelijkheid hier gebruikt van te kunnen maken. Bij bezwaar kan er contact worden opgenomen via info@artisancreatives.nl. De persoonsgegevens zullen op verzoek worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Artisan Creatives verkoopt je gegevens niet aan derden. We verstrekken deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van eerdere overeenkomsten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Artisan Creatives is verantwoordelijk voor deze verwerking van deze gegevens.

Andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. Dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op de website(s) van Artisan Creatives. Om volledig op de hoogte te zijn van het privacy beleid van deze website zal deze informatie op de desbetreffende website moeten worden bekeken. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Artisan Creatives gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Artisan Creatives en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je bezitten in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@artisancreatives.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren binnen vier weken op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Artisan Creatives neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er misbruik wordt gemaakt van je gegevens, neem dan contact op via info@artisancreatives.nl.